GIỚI THIỆU 

Tóm tắt lịch sử phát triển của nhà trường

Trường CĐSP KonTum có sứ mạng đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có trình độ trung học sư phạm, cao đẳng sư phạm; liên kết với các trường đại học trong nước đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đại học; bồi dưỡng thường xuyên và chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu khoa học phục vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng
Xem tiếp...

Sơ đồ tổ chức Trường CĐSP Kon Tum

Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum
Xem tiếp...

Mục tiểu chung

Xây dựng trường Cao đẳng Sư phạm trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh Kon Tum, nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Kon Tum và đất nước; tiến tới xây dựng thành trường cao đẳng sư phạm có chất lượng cao tiếp cận trình độ khu vực năm 2020
Xem tiếp...