THÔNG TIN LIÊN HỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KON TUM

03/12/2016 14:00:58

Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

Địa chỉ: 413 - Nguyễn Huệ - TP. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0603.863.592 – 0603.861.021 

Website: http://www.cdspkt.edu.vn   -  http://www.qltc.cdspkt.edu.vn

 

CĐSP Kon Tum