MỘT SỐ MẪU ĐƠN HỌC SINH - SINH VIÊN

07/04/2017 08:32:40

1. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Tải về tại đây

2.  Đơn xin điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp. Tải về tại đây

3. Đơn xin miễn giảm tiền gửi xe. Tải về tại đây

4. Đơn xin xác nhận vay vốn. Lưu ý khi sinh viên làm đơn xác nhận vay vốn cần phải làm 2 đơn (01 đơn để sinh viên về địa phương vay, 01 đơn lưu lại Phòng Tổ chức - CTSV để quản lý). Tải về tại đây

5. Đơn xác nhận là sinh viên học tại Trường CĐSP Kon Tum. Tải về tại đây

 

CĐSP Kon Tum